Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление.


Сивков, Цветан (2015) Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление. De jure, 2015, № 2, с.125-128. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16046
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/