Координацията в държавното управление – юридическа характеристика.


Сивков, Цветан (2012) Координацията в държавното управление – юридическа характеристика. De jure, 2012, № 2, с.10-16, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16043
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/