Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район.


Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София


 Каталог с култови места в Кърджалийско - текст и фотографии
  Книга
 християнство, ислям, черква, манастир, теке, тюрбе, параклис
 Издадено
  16042
 Маргарита Карамихова

1. B Alexiev The Legends Concerning Yedi Kızlar Türbesi in Manisa (the Republic of Turkey) Български фолклор, Ed. Ivan Stefanov. Plovdiv: Izdatelstvo „Hr. G. Danov“, 184–208

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/