Споразумението и принципите в АПК.


Сивков, Цветан (2012) Споразумението и принципите в АПК. De jure, 2012, № 1, с.5-11. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16041
 Цветан Сивков

1. Чакърова-Димитрова, Изабела. Разумният срок в административния процес. Велико Търново: Фабер, 2017, 246 с. ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID 1283929316, на с. 167

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/