Измененията на ЗУТ от края на 2010 г.


Сивков, Цветан (2011) Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. De jure, 2011, № 1, с. 101-107. ISSN 1314-2593


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16040
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/