Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс.


Сивков, Цветан (2010) Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс. De jure, 2010, № 1, с. 38-44. ISSN 1314-2593


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16039
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/