Контролна дейност, контрол и надзор.


Сивков, Цветан (2010) Контролна дейност, контрол и надзор. В: Право и език. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 286-293. ISBN 978-954-07-3002-8


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16037
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/