Административно право. Специална част. Курс лекции.


Сивков, Цветан (2015) Административно право. Специална част. Курс лекции. София: Сиби, 2015, 288 с. ISBN 978-954-730-956-2


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16036
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/