Централизация и децентрализация в държавното управление.


Сивков, Цветан (2015) Централизация и децентрализация в държавното управление. София: Дружество Европейско право, 2015, 224 с. ISBN 978-954-91117-4-3


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16035
 Цветан Сивков

1. Николова, Райна. Публичноправни проблеми на печатните медии в България. София: Дружество Европейско право, 2016, 340 с. ISBN 978-619-7296-01-3, на с.136

2. Янкулова, Светла. Прокурорът в административния процес. София: Сиби, 2016, 176 с. ISBN 978-619-226-010-1, COBISS.BG-ID 1278873572, на с. 18

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/