Административно право и административен процес.


Сивков, Цветан (2013) Административно право и административен процес. Плевен: Издателски център МУ – Плевен, 2013, 240 с. ISBN 978-954-756-141-0, COBISS.BG-ID 1264187876


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16033
 Цветан Сивков

1. Чакърова-Димитрова, Изабела. Разумният срок в административния процес. Велико Търново: Фабер, 2017, 246 с. ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID 1283929316, на с. 32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/