Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното управление.


Сивков, Цветан (2013) Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното управление. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, 72 с. ISBN 978-954-07-3437-8, COBISS.BG-ID 1254080996


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16032
 Цветан Сивков

1. Пехливанов, Константин. Независимите административни органи при парламентарното управление. София: Сиела, 2016, 287 с. ISBN 978-954-28-1990-5, COBISS.BG-ID 1275867364, на с. 30

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/