Йорданова, Даниела. Дидактически изисквания към мултимедийния урок по български език и литература в I- IV клас


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Дидактически изисквания към мултимедийния урок по български език и литература в I- IV клас Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата, том 1, В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 174-180). ISBN 978 -954-753-104-8


 В доклада се представят дидактически изисквания за ефективно провеждане на уроци по български език и литература в начален образователен етап с мултимедия.
  Доклад
 дидактически изисквания, мултимедия, урок, български език и литература, 1.-4. клас
 Издадено
  16030
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/