Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. / The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2


Петков, Петко (2013) Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. / The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2 The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2


 Представени са магистърските и докторските програми на Великотърновския университет
  Доклад
 магистърски програми, докторски програми, Великотърновски университет
 Издадено
  16028
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/