Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs.


Петков, Петко (2013) Petko Petkov, Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs. The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, International Conference, 1-2.06.2013, Wuhan University, China. Zhongguo Dizhi Daxue Press, Wuhan, China, 2013. (80-84 pp.) ISBN: 978-7-5625-3255-2


 Представени са магистърските и докторските програми на Великотърновския университет
  Доклад
 магистърски програми, докторски програми, Великотърновски университет
 Издадено
  16028
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/