Василева, Рада: Хегел, Георг: Сравнение между философските принципи на Шелинг и Фихте. В: С. Марков: Философията като метафизика. Сборник рецептивни текстове. В. Търново: „Слово", 1996, с.144-168. ISBN 954 439 414-1. COBISS.BG-ID 1030356708


Василева, Радка (1996) Василева, Рада: Хегел, Георг: Сравнение между философските принципи на Шелинг и Фихте. В: С. Марков: Философията като метафизика. Сборник рецептивни текстове. В. Търново: „Слово", 1996, с.144-168. ISBN 954 439 414-1. COBISS.BG-ID 1030356708 В. Търново: Слово


 
  Превод
 
 Издадено
  16022
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/