Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век. Теориите на художниците за цвета. Личността на творците, техните палитри и методи. В: С. Василев и др.: Алманах за литература и изкуство „Света гора“, бр. 6 („Е“). В. Търново: „Фабер“, 2005, с. 317-324. ISSN 1311-0209.


Василева, Радка (2005) Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век. Теориите на художниците за цвета. Личността на творците, техните палитри и методи. В: С. Василев и др.: Алманах за литература и изкуство „Света гора“, бр. 6 („Е“). В. Търново: „Фабер“, 2005, с. 317-324. ISSN 1311-0209. В. Търново: Фабер


 
  Превод
 
 Издадено
  16021
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/