Василева, Рада: Харалампиев, Иван: Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht (резюме). В: Иван Харалампиев: Бъдещето на българския език от историческо гледище. The Future of Bulgarian Language from Historical Point of View. Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht. В. Търново: „Фабер“, 2006, с. 271-308. ISBN 10: 954-775-594-3, ISBN 13: 978-954-775-594-9. COBISS.BG-ID1243214052


Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Харалампиев, Иван: Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht (резюме). В: Иван Харалампиев: Бъдещето на българския език от историческо гледище. The Future of Bulgarian Language from Historical Point of View. Die Zukunft der bulgarischen Sprache aus historischer Sicht. В. Търново: „Фабер“, 2006, с. 271-308. ISBN 10: 954-775-594-3, ISBN 13: 978-954-775-594-9. COBISS.BG-ID1243214052 Велико Търново: Фабер


 
  Превод
 
 Издадено
  16020
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/