Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.6 „Е“). В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 7 („Ж“). В. Търново: „Фабер“, 2006, с. 380-392. ISSN 1311-0209.


Василева, Радка (2006) Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.6 „Е“). В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 7 („Ж“). В. Търново: „Фабер“, 2006, с. 380-392. ISSN 1311-0209. В. Търново: Фабер


 
  Превод
 
 Издадено
  16019
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/