Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.7 „Ж“). - В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 8 („З“). В.Търново: „Фабер“, 2007, с. 450-469. ISSN 1311-0209.


Василева, Радка (2007) Василева, Рада: Герике, Лотар / Шьоне, Клаус: От Дьолакроа до 20 век (продължение от бр.7 „Ж“). - В: С. Василев и др.: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. 8 („З“). В.Търново: „Фабер“, 2007, с. 450-469. ISSN 1311-0209. В.Търново: Фабер


 
  Превод
 
 Издадено
  16018
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/