Какво е мистика? (R. Steiner: Was ist Mystik?). В: Й. Ангелус Силезиус: Херувимският странник или Афоризми и рими, за напътствие в Божието съзерцание. Том II. Варна: „Фрувег – ПЗП“, 2016, с. 5-35. ISBN 978-954-8245-23-4.


Василева, Радка (2016) Какво е мистика? (R. Steiner: Was ist Mystik?). В: Й. Ангелус Силезиус: Херувимският странник или Афоризми и рими, за напътствие в Божието съзерцание. Том II. Варна: „Фрувег – ПЗП“, 2016, с. 5-35. ISBN 978-954-8245-23-4. Варна: „Фрувег – ПЗП“


 
  Превод
 
 Издадено
  16017
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/