Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Сборник с материали от Трети национален патриотичен семинар "Деградацията на българското общество: конфесионални, нравствени, културни и психични измерения", Русе, юни 2011. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID - 1238374372


Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Сборник с материали от Трети национален патриотичен семинар "Деградацията на българското общество: конфесионални, нравствени, културни и психични измерения", Русе, юни 2011. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID - 1238374372 Русе


 
  Доклад
 демографски кризи, демографски катастрофи
 Издадено
  16015
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/