Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето.


Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Нравствената деградация. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6


 
  Доклад
 демографски кризи, демографски катастрофи
 Издадено
  16015
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/