Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ


Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017


 Методическо ръководство за решаване на задачи
  Учебник / Учебно помагало
 методическо ръководство, алгебра, анализ


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15999
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/