Училищен курс по алгебра и анализ (учебник)


Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017


 Курс лекции за училищен курс по алгебра и анализ
  Учебник / Учебно помагало
 училищен курс, алгебра, анализ


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15998
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/