Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни


Тодоров, Тодор (2015) Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, 2015, pp. 133- 140


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15982
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/