Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 142–148. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204


Иванов, Ивелин (2013) Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 142–148. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204 Велико Търново


 Статията представя някои основни аспекти в зараждането и развитието на антиюдаизма в средновековна Европа. Авторът маркира юридическите основи и аспекти на антиюдаизма, започвайки с късноримското законодателство и достигайки до епохата на късното Средновековие. Погледът към юридическите основи на антиюдаизма е плод на убеждението, че именно законовите ограничения и дискриминация на юдеите и еврейските общности залагат основите и впоследствие подклаждат познатите ни от Средновековието и от Модерната епоха уникални и драматични събития, познати като антисемитизъм и Холокост.
  Статия
 антиюдаизъм, средни векове
 Издадено
  15978
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/