Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.).


Иванов, Ивелин (1994) Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.). – Епохи,1994, кн.2, година II, с. 112-114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204


 Отзив за българския превод на книгата на известния френски медиевист Жак льо Гоф "Интелектуалецът, хуманистът, университетът".
  Отзив
 отзив, медиевистика, френска школа, средновековни интелектуалци
 Издадено
  15976
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/