Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.).


Иванов, Ивелин (1994) Интелектуалецът, хуманистът, университетът. Жак льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието. Университетско издателство "Св. Климент Охридски, София, 1993.). – Епохи,1994, кн.2, година II, с. 112-114. Print ISSN 1310-2141


 
  Рецензия
 отзив, медиевистика, френска школа, средновековни интелектуалци
 Издадено
  15976
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/