За произхода на Божия мир и неговото значение. – Епохи, 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204


Иванов, Ивелин (1996) За произхода на Божия мир и неговото значение. – Епохи, 1996, кн. 2, година IV, с. 46-51. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново


 Статията представя обективните политически, социални и религиозни предпоставки за зараждането на съборното движение за Божи мир (Pax Dei) в края на X- нач. на XI век.
  Статия
 средновековна Франция, Капетинги, Божи мир, Божие примирие, частни войни
 Издадено
  15964
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/