Приморски срещи "Клио '99".


Иванов, Ивелин (1998) Приморски срещи "Клио '99". – Епохи, 1998, кн. 2, год. V, с. 157-159. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204


 Отзив за конференция Приморски срещи "Клио '99"
  Отзив
 отзив, научен форум, млади историци
 Издадено
  15960
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/