Музика за първи клас


Марчева, Пенка (2016) Музика за първи клас Булвест 2000,ISBN 978-954-18-1003-3,COBISS.BG-ID1284534500 Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-1003-3


 Учебник по музика, създаден на основата на държавните образователни стандарти и учебната програма по предмета. Той има ясна и последователно проведена структура на урочните единици; съдържа точни и подробни писмени инструкции към задачите и дейностите, което улеснява ученика, учителя и родителя; предлага много задачи за самостоятелна и групова работа; включва изключително богат музикален материал – песни за разучаване и музикални произведения за слушане; е разработен чрез богат и функционален илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите; дава възможност за самооценка на първокласниците след всеки урок.
  Учебник / Учебно помагало
 учебник, музика, учебно съдържание,
 Издадено
  15955
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/