"S-extremal additive codes over GF(4) of length at least 15”


Върбанов, Златко (2008) "S-extremal additive codes over GF(4) of length at least 15” Proc. 8th International Workshop UNITECH'08 (Vol.3), Gabrovo, Bulgaria, November 21-22, 2008, pp.405-407, ISSN 1313-230X


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15948
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/