Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения


Бакоев, Валентин (2012) Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения Лекция по покана пред Алго-Академия на фирма Телерик, 27-28 окт. 2012 г., София. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc и https://www.youtube.com/watch?v=-d0oy627qik


 Лекцията е пред ученици от Алго-академията на фирма Телерик. Има за цел да ги запознае с някои техники за решаване на линейни рекурентни уравнения от I и II ред, с някои основни типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения и приложението им в информатиката и състезателното програмиране.
  Доклад
 рекурентни редици, рекурентни уравнения, решаване на рекурентни уравнения, приложения


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15939
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/