Предпоставки за формиране на самостоятелност у децата от ранна възраст


Христова-Коцева, Рени (2003) Предпоставки за формиране на самостоятелност у децата от ранна възраст Педагогически алманах. 2003. № 1-2. УИ "Св. св . Кирил и Методий", с.59-69, Print ISSN 1310-385X


  Разглеждат се психологическите особености на детето от ранна възраст като предпоставки за формиране на самостоятелност. Предлагат се варианти за организация на средата и пространството за насърчаване на първите прояви на самостоятелност. Извеждат се педагогическите условия за нейното формиране.
  Статия
 Предпоставки , формиране на самостоятелност , деца от ранна възраст.
 Издадено
  1592
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/