Бежанската криза и проекциите на Сянката.


Добрев, Добрин (2014) Бежанската криза и проекциите на Сянката. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Series for trans‐border cooperation "New Challenges To The Balkan Security", тематичен сборник с научни изследвания, том 1, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2014, с.235-244. ISBN 978-954-2968-89-4; COBISS.BG-ID 1267735268


 Статията разглежда параметрите на бежанската криза в България след 2013 г. и дефинира свързаните с нея заплахи за националната ни сигурност. Специално място е отделено на разглеждането на проблема през призмата на концепцията на Сянката на К.Г.Юнг. очертани са възможните перспективи за развитие и изход от кризата.
  Статия
 бежанска криза, национална сигурност, К.Г.Юнг, проекции на Сянката


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15908
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/