200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРЕЗВИТЕРА ГЕРГИНА ПОЛУГАНОВА


Георгиев, Георги (2016) 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРЕЗВИТЕРА ГЕРГИНА ПОЛУГАНОВА Родознание, брой 1-2, година XXI, 2016 г., стр. 241-251


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15895
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/