Родители и учители за половото възпитание на детето от предучилищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2001) Родители и учители за половото възпитание на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2001, № 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 59-67, Print ISSN 1310-385X


  В статията се акцентува върху необходимостта информацията за половата диференцираност и междуполовите взаимоотношения да бъде точна, навременна и подходящо поднесена на детето. Извеждат се препоръки към родителите и учителите.
  Статия
 Родители , учители , полово възпитание , детето от предучилищна възраст
 Издадено
  1589
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/