Изкуството и дейността по избор


Христова-Коцева, Рени (2001) Изкуството и дейността по избор Дом, дете, детска градина, 2001, № 6, с. 49-55, ISSN 1310-0580


  Акцентува се на изкуството като възможен вариант за провокиране на детския интерес и избор за самостоятелни занимания и като част от съдържанието на дейността по избор.
  Статия
 Изкуство, дейност по избор
 Издадено
  1588
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/