Моите права като европейски гражданин в чужбина.


Рабохчийска, Мариета (2012) Моите права като европейски гражданин в чужбина. В: Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 124-137, ISBN: 978-954-07-3392-0.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15879
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/