Отношения на Европейския съюз с международните организации.


Рабохчийска, Мариета (2011) Отношения на Европейския съюз с международните организации. Международни отношения, № 5-6, с. 31-45, ISSN: 0324-1092.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15873
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/