Привилегии и имунитети на Европейския съюз.


Рабохчийска, Мариета (2011) Привилегии и имунитети на Европейския съюз. Международна политика, № 2, с. 142-147, ISSN: 1312-5435.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15872
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/