Психосексуални ориентации на децата от предучилищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2000) Психосексуални ориентации на децата от предучилищна възраст Педагогически алманах, 2000, 1-2, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 5-16, Print ISSN 1310-385X


  Представят се основните концепции, използващи различни подходи при определяне етапите на сексуалното развитие (З. Фройд, Ж. Пиаже, Л. Колбърг). Характеризира се детето от предучилищна възраст с оглед психосексуалните му ориентации.
  Статия
 Психосексуални ориентации, деца от предучилищна възраст
 Издадено
  1587
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/