Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства.


Рабохчийска, Мариета (2014) Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства. В: Европейският съюз на кръстопът. С., СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Ханс Зайдел”, с. 234-243, ISBN: 978-954-8702-30-0. (Публикувано и в списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 11, с. 71-77, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 189-195).


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15865
 Мариета Рабохчийска

1. Златева, Елица. Споразуменията за асоцииране с ЕС на Грузия, Молдова и Украйна като нов етап в прилагането на Източното партньорство. – доклад, публикуван в сп. „Дипломация“ на адрес: http://diplomacy.bg/archives/1450, библиография.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/