Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim


Григорова, Маргрета (2013) Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 57-69. ISSN 1898- 1593 http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2013_2_07.pdf


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15863
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/