Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз.


Рабохчийска, Мариета (2016) Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз. С., Сиела, 256 с., ISBN: 978-954-28-2064-2


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15861
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/