Творческите дейности и организацията на педагогическия процес


Христова-Коцева, Рени (2000) Творческите дейности и организацията на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 3-4. ISSN 0204-7004


 Изяснява се общото между дейностите, в които се извършва творческо преустройване на детския опит, като форма на диагностика и оценка на резултатите от цялостния педагогически процес.
  Статия
 Творчески дейности, организация на педагогическия процес
 Издадено
  1586
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/