Споразумението в административното наказване.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Споразумението в административното наказване. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 6, НВУ „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски", 2016, с. 116-123. ISSN 1314-1937


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15859
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/