Търновската конституция и значението ѝ за административното наказване.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Търновската конституция и значението ѝ за административното наказване. В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Състав., науч. ред. Васил Мръчков. София: Сиби, 2014, с. 404-410. ISBN 978-954-730-891-6, COBISS.BG-ID 1266300388


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15857
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/