Липсващият български Нобел като сюжет за отвлечения нобелист (За книгата на Елена Алексиева, Нобелистът, София, Сиела, 2011)


Григорова, Маргрета (2013) Липсващият български Нобел като сюжет за отвлечения нобелист (За книгата на Елена Алексиева, Нобелистът, София, Сиела, 2011) Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ред. М. Григорова, Велико Търново: Ивис, 2013, 356-360. ISBN 978-954-2968-48-1 COBISS.BG-ID 1263599844


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15856
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/