Детето – активен субект в педагогическото взаимодействие


Христова-Коцева, Рени (1999) Детето – активен субект в педагогическото взаимодействие Предучилищно възпитание, 1999, 10, с. 11-12, ISSN 0204-7004


  В дейността по избор в сравнение с другите форми на педагогическото взаимодействие детето е активен субект, тъй като то е в позиция на преди всичко на субект с предварителна нагласа за дейност.
  Статия
 Детето – активен субект , педагогическо взаимодействие
 Издадено
  1585
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/