Относно елемента ’non bis’ от принципа „non bis in idem”.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Относно елемента ’non bis’ от принципа „non bis in idem”. De jure, 2014, № 2, с. 62-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15846
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/