Нова среща със старополската муза (за Камен Рикев. Два зубъра и видра)


Григорова, Маргрета (2016) Нова среща със старополската муза (за Камен Рикев. Два зубъра и видра) Проглас, 2016, кн.2, 479-482, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15844
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/