Характер на педагогическото взаимодействие в дейността по избор


Христова-Коцева, Рени (1999) Характер на педагогическото взаимодействие в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1999, 9, с.35-36, ISSN 0204-7004


 Представя се тезата: педагогическото взаимодействие в дейността по избор – начин за личността изява на детето.
  Статия
 педагогическо взаимодействие , дейността по избор
 Издадено
  1584
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/